Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-09-2012  

B&W besluiten d.d. 11 september 2012


Reclamebelasting en verantwoording
De invoering van reclamebelasting had destijds nogal wat voeten in de aarde. Na veel weerstand en aanpassingen kwam het er toch van. Maar in de Berap 2012 zien we geen inkomsten uit de in de binnenstad van Almelo ingevoerde reclamebelasting. Nu was deze belasting wel ingevoerd voor het binnenhalen van geld voor evenementen, maar toch. Ook al is het geld bestemd voor de financiering van evenementen, er zullen ook ambtelijke kosten worden gemaakt, die moeten worden afgetrokken voordat dit geld via een subsidiebesluit wordt doorgesluisd. Al was het maar om de gemeenteraad en de ondernemers die het moeten betalen, te laten zien hoeveel e.e.a. kost. Louter en alleen al omdat de gemeenteraad uiteindelijk in de toekomstige tijd ook kan besluiten deze reclamebelastingopbrengst aan te wenden voor andere doelen.
De inkomsten uit de precarioheffing en de in rekening gebrachte legesheffingen worden namelijk wel zoals het hoort, verantwoord in de Berap. Bovendien, hoe zit het eigenlijk met de voorgefinancierde feestverlichting in de binnenstad? Is dat al door de winkeliersverenigingen terug betaald?
 


B&W besluitenlijst d.d. 10 september 2012
B&W besluit: Afschrijven oninbaar 1e kw. 2012
B&W besluit: Ontwerpbestemming Indiëgebied
B&W besluit: Vaststellen bestemming Kunsthal Indië
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemming Kunsthal Indië
B&W besluit: Ontwerpbestemming Schuilenburglaan
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Schuilenburglaan
B&W besluit: Ontwerpbestemming Tusveld
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Tusveld
B&W besluit: Vaststellen bestemming Tusveld
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemming Tusveld
B&W besluit: Ontwikkeling RBT - laad & loskade
Raadsbrief: Ontwikkeling RBT - laad & loskade
B&W besluit: Bereikbaarheid oprit Baniersweg
Brief: Bereikbaarheid oprit Baniersweg
B&W besluit: Beantwoording vragen D66 - De Brink
Antwoordbrief: Beantwoording vragen D66 - De Brink
B&W besluit: Berap 2012
Raadsvoorstel: Berap 2012
B&W besluit: Monitor personele bezuiniging
Raadsbrief: Monitor personele bezuiniging
B&W besluit: Div. benoemingen collegeleden
Raadsvoorstel: Div. benoemingen collegeleden
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Aanbesteding huurvariant Stadhuis
Raadsbrief: Aanbesteding huurvariant Stadhuis
B&W besluit: Beantwoording raadsvragen PVA - asbest
Antwoordbrief: Beantwoording raadsvragen PVA - asbest
Berap - bestuursrapportage 2012 (pdf)

Archief
Terug naar vorige pagina