Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-09-2012  

Juridische blunder Almelo in milieuzaak Indiƫ

 

ALMELO – De gemeente Almelo heeft juridisch geblunderd in de milieuzaak Indië. Milieuadviseur Marcel Middelkamp won voor de Raad van State een zaak namens de Nijmeegse Vereniging Stedelijk Leefmilieu Groen- en Milieubeheer inzake de sloopwerkzaamheden op het Indiëterrein.
Middelkamp had bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Almelo al twee keer verloren en de gemeente gaf Middelkamp te kennen dat tegen die uitspraak geen beroep mogelijk was. Middelkamp diende desondanks een bezwaar in bij de Raad van State, zij het één dag te laat. De Raad van State verklaarde het bezwaar gegrond ondanks de te late inlevering omdat de gemeente Almelo de juridisch adviseur op het verkeerde been had gezet.

Inhoudelijk werd het oordeel van de bestuursrechter in Almelo ook naar de prullenbak verwezen. Deze achtte namelijk de Nijmeegse vereniging niet ontvankelijk als belanghebbende. Middelkamp was eerder persoonlijk al niet ontvankelijk verklaard ondanks dat hij naast het sloopterrein een garagebox huurde om te kunnen procederen tegen de puinbreker op het Indiëterrein. Middelkamp beweert dat schadelijke stoffen vrijkomen waaronder asbest. Daarvoor deed hij aangifte met een door hem zelf ‘illegaal’ genomen monster. Justitie onderzocht dat en kwam tot de conclusie dat de schadelijke stoffen onder de wettelijke norm zitten.

De Nijmeegse Vereniging Stedelijk Leefmilieu Groen- en Milieubeheer nam de procedure over en werd nu bij de Raad van State wel ontvankelijk verklaart omdat het landelijk dit soort werkzaamheden bestrijdt en daar ook over publiceert via haar website. Dat nu is een kentering in de uitspraken die de Raad van State tot dit moment deed en juridisch voer voor juristen die een ‘hele speeltuin’ zien opengaan om gemeenten in Nederland aan te spreken op verleende sloopvergunningen.

De gemeente Almelo moet nu opnieuw motiveren waarom het de sloopwerkzaamheden op het Indiëterrein wel binnen de wettelijke kaders valt. Het gevolg is dat de juridische strijdt van vooraf aan begint met hoge kosten voor de gemeente en ernstige vertraging tot gevolg voor ontwikkelaar Ter Steege Vastgoed uit Rijssen die op het Indiëcomplex een binnenstedelijke woonomgeving wil realiseren.
In directe zin kost de
uitspraak van de Raad van State de gemeente Almelo ruim 2500 euro, maar de gevolgen en kosten kunnen mede daardoor nog hoog oplopen, zowel voor Almelo als andere gemeenten.

Lees ook:
'Onafhankelijk onderzoek asbest Indiëterrein'
'Gemeente en rechter wijzen eis Middelkamp af'

Archief
Terug naar vorige pagina