Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-09-2012  

B&W besluiten d.d. 4 september 2012

 


B&W besluitenlijst d.d. 4 september 2012
B&W besluit: Vaststellen bestemmingsplan Kerkelanden
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Kerkelanden
B&W besluit: Herontwikkeling stationsomgeving
Raadsbrief: Herontwikkeling stationsomgeving
B&W besluit: Gedoogbeschikking Rietstraat 152/154
B&W besluit: AZC-locatie
Brief aan COA inzake AZC Almelo
B&W besluit: Budget Verkiezingen
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouder

Archief
Terug naar vorige pagina