Politiek nieuws


Plaatsing  
 
29-08-2012  

B&W besluiten d.d. 28 augustus 2012

 

Na het zomerreces pakt het Almelose college van B&W de draad weer op.


B&W besluitenlijst 28-08-2012
B&W besluit: Bezwaar standplaats Eikenlaan Aadorp afgewezen
B&W besluit: Eindverslag Bos impuls De Riet-Nieuwland
Raadsbrief: Eindverslag Bos impuls De Riet-Nieuwland
B&W besluit: Convenant Vastgoed Twente
B&W besluit: Europese aanbesteding WMO goederen
B&W besluit: Financieel jaarverslag Erasmus (onderwijs)
Raadsvoorstel: Financieel jaarverslag Erasmus (onderwijs)
B&W besluit: Gedoogbeschikking Rietstraat 152-154
Raadsbrief: Gedoogbeschikking Rietstraat 152-154
B&W besluit: Antwoord op PVA-vragen over asbest
Raadsbrief: Antwoord op PVA-vragen over asbest
B&W besluit: Invulling erfpachtafspraak Rumerslanden
B&W besluit: Krediet voor project Tussendoor
B&W besluit: Sluiting geboorteloket ZGT
Raadsbrief: Sluiting geboorteloket ZGT
B&W besluit: Treasury-rapport 1e halfjaar 2012
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Antwoord LA-vragen ontslagkwestie
Raadsbrief: Antwoord op LA-vragen ontslagkwestie

Archief
Terug naar vorige pagina