Politiek nieuws


Plaatsing  
 
28-08-2012  

D66 bustour Twente met Alexander Pechtold

 

Verkiezingsmarktop 8 september
Op zaterdag 8 september is de in de aanloop naar verkiezingen gebruikelijke Almelose verkiezingsmarkt. De verkiezingsmarkt vindt plaats op het Amaliaplein tussen 10.30 en 15.30 uur.
Algemene ledenvergadering
Het bestuur van de afdeling Almelo van D66 nodigt haar leden en belangstellenden hierbij uit voor een afdelingsvergadering op woensdag 26 september 2012. De bijeenkomst vindt plaats in Lunchroom Feijn, Kerkstraat 12 te Almelo en begint om 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening vergadering door voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Verslag afdelingsvergadering 11 april 2012
4. Nieuws vanuit het bestuur
5. Stand van zaken financiën
6. Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2014
- Besluit deelname GR 2014
- Benoeming Programmacommissie
- Benoeming Verkiezingscommissie
- Benoeming Campagnecommissie + Campagnecoördinator
- Profiel lijsttrekker en overige kandidaten (zie bijlage)
7. Pauze
8. Nieuws vanuit de fractie
9. Rondvraag en sluiting

Ad 6. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 dient door de leden van D66 Almelo bepaalt te worden of D66 Almelo deel gaat nemen aan deze verkiezingen. Indien dit het geval is, dienen zowel de programmacommissie, de verkiezingscommissie, als de campagnecommissie benoemd te worden en de profielen voor de kandidaat-lijsttrekker en de overige kandidaat-gemeenteraadsleden vastgesteld te worden.

Agenda
29 augustus: Landelijke bustour in Twente (v.a. circa 16.50 uur, café NielZ)
8 september: Verkiezingsmarkt (10.30 – 15.30 uur, Amaliaplein)
10 september: Fractievergadering (20.00, fractiekamer)
12 september: TK verkiezingen
24 september: Fractievergadering (20.00, fractiekamer)
26 september: AAV (20.00 uur, Luchroom Feijn, Kerkstraat 12)

Archief
Terug naar vorige pagina