Politiek nieuws


Plaatsing  
 
30-05-2012  

B&W besluiten d.d. 29 mei 2012De laatste drie bijlagen zijn opnieuw bijgevoegd, aangezien de eerdere bijlagen niet klopten volgens onderwerp en inhoud.
De volgorde is daarom niet conform de besluitenlijst.
 


B&W besluitenlijst d.d. 29 mei 2012
B&W besluit: planschade voor Ootmarsumsestraat
B&W besluit: Onderzoeksresultaat bezuiniging amateurkunst
Raadsbrief: Onderzoeksresultaat bezuiniging amateurkunst
B&W besluit: deelname Interreg
B&W besluit: herijking EHS
B&W besluit: Opzeggen grondgebruik Waterrijk
Raadsbrief: Opzeggen grondgebruik Waterrijk
B&W besluit: Invulling bezuiniging Scoop
Raadsvoorstel: Invulling bezuiniging Scoop
B&W besluit: bezwaar grondstrook Haven NZ
B&W besluit: Europese aanbesteding oud papier
B&W besluit: Groot onderhoudsplan
B&W besluit: duurzame ambities binnenstad
B&W besluit: voorkeurstrategie crematoria
Raadsbrief: voorkeurstrategie crematoria
B&W besluit: Planschade Almelo Noord
B&W besluit: Raadsmotie inkomensondersteuning
Raadsbrief: Raadsmotie inkomensondersteuning

Archief
Terug naar vorige pagina