Politiek nieuws


Plaatsing  
 
19-05-2012  

LKA verbolgen inzake Theatersubsidie

 

ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) is verbolgen over de houding van het merendeel van zijn collega’s inzake de niet bestede subsidiegelden voor het Theaterhotel. Het Theaterhotel kreeg in 2005 drie miljoen euro als investeringskapitaal voor het theater. Een nieuw dak, trekwand en laad- en losdock en dergelijke konden daarmee worden bekostigd. Kamphuis kreeg signalen dat niet alles volgens het investeringslijstje uit 2005 was verlopen terwijl dat in 2010 al afgerond had moeten zijn, ging op onderzoek en stelde vervolgens vragen aan verantwoordelijk portefeuillehouder Gerrit van Woudenbergh (VVD). Deze kwam uiteindelijk met antwoorden en legde de ‘erfenis’ van zijn voorganger Bert Kuiper (PvdA) bloot. Ruim één miljoen euro is niet uitgegeven volgens het boekje en deels ligt het geld nog op de plank bij het Theaterhotel. Het college van B&W stelde tevens voor om het Theaterhotel alsnog de gelegenheid te geven het ‘gereserveerde’ geld te besteden zoals het was afgesproken.
Dat nu was Kamphuis een brug te ver. Hij wilde de strikte regels volgens de afspraak 2005 toepassen en het niet besteedde geld terug in de gemeentekas. Temeer daar het Theaterhotel verzuimde de omissie bij de gemeente te melden. Op zich een juiste conclusie, maar de meerderheid van de raadscollega’s van Kamphuis vindt dat het Theaterhotel alsnog haar verzuim mag goedmaken door de voorgenomen investering alsnog tot uitvoering kan worden gebracht.
Het bracht Kamphuis tot de onderstaande tekst per email aan zijn raadscollega’s en het college van B&W.
 

Almelo, 19 mei 2012

Geacht college, gemeenteraad,
Bij deze spreek ik mijn teleurstelling uit over het feit dat de gehele gemeenteraad, behalve LKA, met het collegevoorstel voor een 2e kans aan het Theaterhotel heeft ingestemd. Terwijl het Theaterhotel voor meer dan 1.000.000 euro aan verplichtingen niet is nagekomen, ziet de raad dit door de vingers. LKA was als enige voor ingebrekestelling, zoals dat zou moeten volgens de overeenkomst met het Theaterhotel uit 2005.

Dolle Pret krijgt na wat kleine overtredingen meteen dwangsommen om de oren geslagen voor totaal 50.000 euro. Hierbij spreek ik dus tevens mijn teleurstelling uit dat mijn idee om Dolle Pret dan ook maar soepel te behandelen met terugwerkende kracht, door bijna de gehele gemeenteraad is weggestemd.

Waarom wordt de een wel en de ander niet soepel behandeld is dan de vraag ?

Met vriendelijke groet,

Lijst Kamphuis Almelo

Gerwin Kamphuis

 

Archief
Terug naar vorige pagina