Politiek nieuws


Plaatsing  
 
16-05-2012  

B&W besluiten d.d. 15 mei 2012

 


B&W besluitenlijst 15 mei 2012
B&W besluit: Vragen afzien leges project Rondhuisstraat
Antwoordbrief VVD: Afzien leges project Rondhuisstraat
B&W besluit: Vragen concept Woonvisie 2020
Antwoordbrief: Vragen concept Woonvisie 2020
B&W besluit: vragen subsidie stadscarillon
Antwoordbrief: vragen subsidie stadscarillon
B&W besluit: vragen stationsomgeving
Antwoordbrief: vragen stationsomgeving
B&W besluit: Europese aanbesteding WMO-hulpmiddelen
B&W besluit: Sociale agenda 2020
Raadsvoorstel: Sociale agenda 2020
B&W besluit: Vragen wietplantage De Riet
Antwoordbrief: Vragen wietplantage De Riet
B&W besluit: Ontwerpbegroting Crematoria Twente
Raadsbrief: Ontwerpbegroting Crematoria Twente
B&W besluit: Antwoord op vragen stadhuis
Antwoordbrief: op vragen over stadhuis
B&W besluit: Over vragen notulen B&W
Antwoordbrief: Over vragen notulen B&W
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Vragen herijken ecologische hoofdstructuur
Antwoordbrief: Vragen herijken ecologische hoofdstructuur
B&W besluit: Vragen over binnenstad
Antwoordbrief: Vragen over binnenstad

Archief
Terug naar vorige pagina