Politiek nieuws


Plaatsing  
 
09-05-2012  

B&W besluiten d.d. 8 mei 2012


Hier op deze foto van http://toenwasalmelonogmooi.nl loopt de Aa onder de Grotestraat Zuid door, pal langs het voormalige kantoor van de Twentsche Courant. Nu zit er ijssalon van Olffen.
De brugoverkapping moet worden verfraait en worden gerelateerd aan Neerlands eerste astronaut Wubbo Ockels, wiens wiegje in Almelo stond.

Om de hoek, op 't Schokland, wordt de braakliggende grond voor circa 2,5 euroton verkocht aan het bouwconsortium. Het consortium krijgt als tegenprestatie 6 euroton om de belendende percelen te verkrijgen voor haar nieuwe bouwplan.
Gaan Jo Jansen en het belendende Jugendstilpand van eigenaar Jan Torny dan tegen de vlakte?
 

< De foto hiernaast (en meerdere) is/zijn hier te vinden.


B&W besluitenlijst 8 mei 2012
B&W besluit: Verkoop en subsidie Hinnen-locatie
Raadsvoorstel: Verkoop en subsidie Hinnen-locatie
B&W besluit: Ontwerpbestemmingsplan Nijrees Zuid
B&W besluit: Ontwikkeling nieuwbouw stadion Heracles
Raadsbrief: Ontwikkeling nieuwbouw stadion Heracles
B&W besluit: Wubbo Ockelsbrug - Grotestraat Zuid
B&W besluit: Antwoord Woonvisie, vragen PvdA
Antwoordbrief: vragen PvdA over Woonvisie
B&W besluit: invest. en expl. P-garage NS P&R
Nota: invest. en expl. P-garage NS P&R
B&W besluit: Europese aanbesteding regiocentrale
B&W besluit: Waterwinst
Persbericht: Waterwinst
B&W besluit: Gegrond bezwaar kookactiviteit Plompstraat
B&W besluit: 400 jaar Turks/Nederlandse betrekkingen
Raadsbrief: 400 jaar Turks/Nederlandse betrekkingen
B&W besluit: klacht H. Stegehuis - verjaring eigendom
Raadsbrief: inzake verjaring eigendom steegje
B&W besluit: strategie Crematoria Oost Nederland
B&W besluit: Antwoordt D66 inzake nieuw stadhuis
Antwoordbrief: Vragen D66 investeringen nieuw stadhuis
B&W besluit: Renteherziening tweetal geldleningen
B&W besluit: Inzake voorlopige Jaarverantwoording 2011
Raadsvoorstel: Besluit voorlopige Jaarverantwoording 2011

Archief
Terug naar vorige pagina