Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-05-2012  

€ 1.295.716,00 juridische kosten in 3 jaar

 

ALMELO – De gemeenteraad heeft weer kennis kunnen nemen van buitensporige financiële lasten. In drie jaar tijd gaf het college van B&W bijna 1,3 miljoen euro uit aan juridische adviezen van derden. In 2009 was dat een bedrag van € 520.396,00 en in 2010 van € 429.919,00 In 2011 zakte dat verder naar € 345.401,00
De bedragen lopen ook parallel met zaken als het weigeren van een horecavergunning in het voormalige pand van V&D met de gijzeling ten stadhuize tot gevolg. De jarenlange juridische strijdt met Dolle Pret over feestavonden op de bovenverdieping en uiteindelijk de gemeenteraad ingreep omdat het voordien ook was toegestaan en andere zaken die te maken hebben met vergunningverleningen.
Inmiddels zakken de uitgaven, want de kas is leeg en dure plannen verdwijnen in de ijskast. Horeca in het pand van V&D mag nu eveneens weer, want de in 2017 geplande sloop is volledig van de baan. Het vigerende bestemmingsplan en de structuurnota hebben horeca nooit verboden, alleen de visie van het 'Knip-college' goldt en dat kost goud blijkt achteraf.

Archief
Terug naar vorige pagina