Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-12-2011  

Ledenvergadering ALA/AOV in De Kolk

 

ALMELO – De lokale politieke partij ALA/AOV houdt woensdag 14 december een algemene ledenvergadering in Wijkcentrum de Kolk.
Als gastspreker is Soweco-directeur Reinier van Broekhoven uitgenodigd die een toelichting zal geven over de toekomstplannen van Soweco inzake de wetswijzigingen en rijksbezuiniging die het sociale werkvoorzieningsschap boven het hoofd hangt.

ALGEMENE LEDENVERGADERING ALA-AOV /
Woensdag 14 december 2011; 20.00 uur
Wijkcentrum De Kolk, Bornerbroeksestraat 19, 7607 KD, Almelo telefoon 851071
Het bestuur van ALA-AOV nodigt leden; donateurs en belangstellenden uit voor de, algemene ledenvergadering.
Thema: Bezuinigen op Sociale werkvoorziening; Wajong en bijstand
Inleider: Reinier van Broekhoven, directeur Soweco
De ALA-AOV ledenvergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor belangstellenden.
Aan stemmingen mogen alleen contributie-betalende leden deelnemen.
Stemmingen over personen zijn geheim en schriftelijk

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering
3. Thema: De nieuwe wet Werken naar Vermogen en het Werken bij/via Soweco
4. Verslag van de ALV van 25 mei 2011
5. Mondeling Verslag 2011 secretaris
6. Mondeling Verslag 2011 penningmeester
7. Samenwerking ALA-AOV/Trots
8. PAUZE
9. Plannen 2012 – 2014
10. Nieuws uit de fractie
11. Wat verder ter tafel komt
12. Sluiting

Agendatoelichting
3: Thema: De nieuwe wet Werken naar Vermogen zal grote invloed hebben op Wajong-ers en op mensen die nu bij of via SOWECO aan aangepast werk worden geholpen. Wie mogen er straks nog werken bij SOWECO ? Wat zal deze ingrijpende hervorming van de werkvoorziening voor SOWECO zelf gaan betekenen ?

Archief
Terug naar vorige pagina