Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-12-2011  

Subsidiestromen...


De ingang naar de toneelbak van het Theaterhotel waar zich de laadlift bevindt.
 

De Sinterklaas periode ligt alweer achter ons, maar is dat in onze stad ook zo of zijn wij zo goedgeefs, dat sommige subsidiestromen niet alleen het hele jaar, en soms zelfs een groot aantal ongecontroleerd jaren doorlopen.
Om de huidige oplopende tekorten, en de voortdurende stijgingen van deze tekorten die zich voor de komende jaren aandienen om te buigen zijn het afgelopen jaar op vele gebieden forse bezuinigingen doorgevoerd.
Als regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen heb ik vele insprekers van allerlei organisaties zien langskomen in hun poging om hun activiteiten (deels) buiten de bezuinigingen te houden.
Alle politieke partijen waren in allerlei zoekrichtingen druk bezig om de vele bezuinigingen te vinden. Uiteindelijk hebben onze 35 raadsleden na veel moties en inspraak en commentaren de knopen doorgehakt en zijn de afgesproken besparingen verwerkt in de begroting 2012.
Ook de groene GFT bak gaan wij burgers in deze stad voortaan zelf (laten) schoonmaken, maar dat is voor de meeste burgers nog wel om te doen.

Een deel van de bezuinigingen werd gevonden door in de vele jaarlijkse grote en kleine, soms zelfs hele kleine subsidies te schrappen.
Dit zijn subsidies, die jaarlijks worden aangevraagd en toegekend, er is echter een subsidiebedrag , dat helemaal niet ter discussie heeft gestaan en dat viel mij als bezoeker van de vergaderingen steeds meer op.

Ik bedoel hiermee de jaarlijkse Subsidie van het Theaterhotel te betalen van € 544.857,00 vastgelegd voor twaalf jaren.
Deze subsidie is op 1 maart 2005 vastgelegd en loopt tot 1-1-2017 en wordt jaarlijks in vier termijnen uitbetaald.

Bij dit langlopende Subsidiecontract behoort een investeringsbegroting en investeringsplanning van € 3.000.000,00 voor de periode 2005-2010.
In 2011 zou dit dus allemaal daadwerkelijk gerealiseerd moeten zijn. (Pag. 5 lid 2.)
In de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst van 15 juli 2005 staat e.e.a. helder beschreven.

Het probleem lijkt echter te zijn, dat niemand jaarlijks naar de realisering van de Investeringsbegroting kijkt. Laat staan controleert. (pag. 13)
Tot op heden heb ik door navraag bij de gemeente vernomen, dat er wel van alles wordt vergeleken met andere schouwburgen enz., maar dat er niemand ziet of op het dak kan zien, dat de dakbedekking voor € 350.000 is vervangen.
Het vervangen van de laadlift en de dockshelter moet te zien zijn, en/of eenvoudig in de boekhouding terug te vinden zijn. € 550.000,00.

Mede gezien de zwakke financiële positie van onze gemeente lijkt het mij noodzakelijk en gewenst om geen onderscheid te maken in de verleende subsidies, maar ook deze grote langlopende subsidie te toetsen en te controleren op de realisering van het Subsidiecontract van 21 april 2005.

Met vriendelijke groet,

Regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen.
(Bij de redactie bekend)

Bijlage:
Het Subsidiecontract (13 pagina’s)
De pagina 5 en 13 apart.

 
Lees ook de rubriek Uw Mening: Privatisering van schouwburg De Hagen


Subsidiecontract Theaterhotel - 2005
Raadsbesluit uit 2005
Investeringsbegroting Theater - 2005-2010

Archief
Terug naar vorige pagina