Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-12-2011  

Toeristenbelasting ook voor bootgasten


Toekomstbeeld? Zowaar 2 boten en dus bekijks!
 

ALMELO – ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’, moet D66-er Huub Isendoorn gedacht hebben toen hij met een amendement kwam om ook overnachtingen van boottoeristen in de Almelose haven onder het regiem van de in te voeren toeristenbelasting te brengen. Isendoorn stelde in zijn betoog eveneens dat ook gasten met campers aan De Grenzen de toeristenbelasting feitelijk verschuldigd zijn.
Wethouder Jan van Marle was niet blij met het betoog van Isendoorn en raadde een amendement in die zin af, maar daar had de raad geen boodschap aan en nam het voorstel van Isendoorn met 27 stemmen voor en 4 tegen aan.
Van Marle zal nu ongetwijfeld moeten uitzoeken hoe dat kan worden bewerkstelligd en hoe kan worden gecontroleerd hoeveel personen overnachten op een schip dat de Almelose haven aandoet. Daar komt bij dat Almelo ook nog een tweetal verenigingsjachthavens kent en het lijkt niet reeel om die dan niet onder het belastingregiem te brengen als dat in de jachthaven in de binnenstad wel moet. Ook campinghouders en hoteliers en pensionhouders dienen de toeristenbelasting af te dragen met ingang van 1 januari 2012.
De raad besloot tijdens de begrotingsbehandeling vorige maand al dat de verwachte baten van 250.000 euro op jaarbasis besteed moet worden aan toeristische ontwikkelingen. In de beleving van Van Marle behoort daar een toeristisch fietspad ook toe en dat is natuurlijk een rekbaar begrip. Jaren geleden werd al eens voorgesteld om toeristenbelasting in te voeren en toen werd de verlichting in het Hagenpark al als toeristische voorziening aangemerkt!

Archief
Terug naar vorige pagina