Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-12-2011  

ALA/AOV wil opheldering uitstel Binnenstad

 

ALMELO – Fractievoorzitter Gijs Stork (ALA/AOV) wil opheldering van het college van B&W over het uitstel van de opknapbeurt voor de binnenstad.
Wethouder Gerrit van Woudenbergh (VVD) bewerkstelligde bij Gedeputeerde Staten van Overijssel verruiming van de termijn waarop de Waterboulevard en de ‘verbindende’ pleinen van de Markt en het Waagplein klaar moeten zijn.
Stork is verbolgen omdat 22 november jl. de raad akkoord ging met de richting die B&W voorstond omdat er volgens van Woudenbergh absoluut geen tijd meer was om e.e.a. uit te stellen.
Stork wil daarom nu weten waarom dit uitstel is aangevraagd en wie het initiatief heeft genomen.

Archief
Terug naar vorige pagina